Suomen Teatterikerhojen Liitto

Meidän paikkamme on katsomossa
  1. Etusivu
  2. Toiminta
  3. Säännöt
  4. Jäsenet
  5. Galleria
  6. Yhteystiedot

Käytännön toiminta

Pyrimme olemaan jäsenyhdistysten toiminnan edistäjä, mutta emme puutu kerhojen sisäiseen tointaan. Tarvittaessa olemme tukena erilaisessa toimintaan liittyvissä asioissa.

Järjestämme joka vuosi vähintään kolme kokousta, joissa käsitellään liiton asioiden hoidon lisäksi myös tarvittaessa tiedottamista ja koulutusta. Liiton hallitukseen valitut kerhojen edustajat ovat päättämässä liiton toiminnasta.

Liiton kokoukset on erinomainen mahdollisuus tavata teatterikerhojen vastuuhenkilöitä ja saada vaikutteita heidän toiminnastaan oman teatterikerhon toiminnan edistämiseksi.

Hallituksen päätöksellä voimme tehdä myös lahjoituksia tai jakaa apurahoja teatteritaiteen tukemiseksi.

Toimintansa liitto rahoittaa jäsen- ja liittymismaksuilla, joiden suuruuden liittokokous määrää.

Liiton jäseneksi voivat liittyä kaikki jatkuvaa teatterikerhotoimintaa ylläpitävät rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hakemuksen perusteella hyväksyy jäseneksi.

  Aikaansaannoksia

Toimintansa aikana liitto on tehnyt lahjoituksia ja jakanut stipendejä seuraaviin tarkoituksiin:

Lisäksi liitto on järjestänyt jäsenkerhoilleen koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä informoinut lakimuutoksista.

Liiton julkaisemat kirjat